Tìm kiếm :

Tin Tức

Tổng Hợp Rom HKPhone

HKphone Đà Lạt kính chào quý khách, dưới đây là tổng hợp rom tất cả các dòng sản phẩm của hkphone


1. HKphone 4S-3G có reset giao diện ios5

http://www.mediafire.com/?crf7bwu4j4soosz

2. HKphone 4S-3G có reset giao diện ios6

http://www.mediafire.com/?czb7n7iunuwtzkh

3. Hkphone 4S-3G no reset

http://www.mediafire.com/?wboehtb99mb7ao9

4. Hkphone 4s Retina 

Rom gốc : http://www.mediafire.com/?8lm335u6dowbqhu
Rom ver 1 : http://www.mediafire.com/download.php?2ytca681bojyts6
Rom Ver 2.1 : http://www.mediafire.com/?31u7j830fb1uk2e

5. HKphone 4S retina Pro

https://hkphone-2013.googlecode.com/files/%5BROM%5D4S-Pro-IOS%206-10-3-2013.zip

6. HKphone H7-3G

http://android-h7-3g.googlecode. ... date-haiduongbk.zip

Driver: http://android-h8-3g.googlecode.com/files/driver-full%206573.rar
Công cụ Flash Tool: http://android-h8-3g.googlecode.com/files/SP_Flash_Tool_v2.1134.00.7z
Link ROM Flash tool: http://android-h7-3g.googlecode. ... v5.5-haiduongbk.rar

7. HKphone X8-3G

http://android-x8-3g.googlecode.com/files/MrTB_FM.zip

http://android-x8-3g.googlecode.com/files/MrTB_v10.zip

http://android-x8-3g.googlecode.com/files/MrTB_v9.zip

http://android-x8-3g.googlecode.com/files/MrTB_v8_Plus.zip

http://android-x8-3g.googlecode.com/files/MrTB_Mix_H8.zip

Rom gốc: http://www.mediafire.com/?ffrd0jy5tj0l5p5

8. HKphone H8-3G

http://android-h8-3g.googlecode.com/files/H8-3G-2.3.6-v7.8-haiduongbk.zip

Driver: http://android-h8-3g.googlecode.com/files/driver-full%206573.rar
Công cụ Flash tool: http://android-h8-3g.googlecode.com/files/SP_Flash_Tool_v2.1134.00.7z
Link ROM Flash tool: http://android-h8-3g.googlecode. ... v7.8-haiduongbk.rar

Rom gốc: http://code.google.com/p/android-h8-3g/downloads/detail?name=..H8-3G%20HKPHONE..%2020120221.zip&can=2&q=

9. HKphone Revo HD

SGS3- 4.0.4 - 2-2-2013-final

P1: http://revo-hd.googlecode.com/files/%5Bupdate%5DRevo%20HD%204.0.4%20-SGS3%20%282-2-2013%29.zip.001

P2: http://revo-hd.googlecode.com/files/%5Bupdate%5DRevo%20HD%204.0.4%20-SGS3%20%282-2-2013%29.zip.002

Rom gốc: 

P1: http://revo-hd.googlecode.com/files/Revo%20HD%204.0.3%20-original%20%281-10-2012%29.rar.001

P2: http://revo-hd.googlecode.com/files/Revo%20HD%204.0.3%20-original%20%281-10-2012%29.rar.002

P3: http://revo-hd.googlecode.com/files/Revo%20HD%204.0.3%20-original%20%281-10-2012%29.rar.003

10. HKphone Revo S:

Rom gốc up qua flashtool.

http://revo-s.googlecode.com/files/REVO%20S%20-original%20%282-11-2012%29.rar.001

http://revo-s.googlecode.com/files/REVO%20S%20-original%20%282-11-2012%29.rar.002

http://revo-s.googlecode.com/files/REVO%20S%20-original%20%282-11-2012%29.rar.003

Link Flash tool: http://revo-hd.googlecode.com/files/Flashtool_4.0.rar
Link Driver: http://android-hkphone-revo.goog ... _PATCHED%20v4.0.rar

Rom gốc up qua recovery.

http://revo-s.googlecode.com/files/REVO%20S%20-original%20%282-11-2012%29-update.zip.001

http://revo-s.googlecode.com/files/REVO%20S%20-original%20%282-11-2012%29-update.zip.002

11: HKphone Revo:

Bản 4.0.4 - SGS3 -Special 4 - 2 - 2013

http://hkphone-revo.googlecode.com/files/REVO%204.0.4-SGS3%20-%204-2-2013.rar.001

http://hkphone-revo.googlecode.com/files/REVO%204.0.4-SGS3%20-%204-2-2013.rar.002

 


 

Loading...